شاخه تک فاز

جدول محصول شاخه تک فاز

نام محصول
کد محصول
مشخصات فنی
تعداد در جعبه
تعداد در پک
وزن پک
قیمت
P16
2P+E -16A
40
160
10
تماس بگیرید
P20
2P+E -16A
40
160
9/5
تماس بگیرید
P20
2P+E -16A
40
160
9/5
تماس بگیرید
P15
2P+E -16A
40
160
9/7
تماس بگیرید
P15
2P+E -16A
40
160
9/7
تماس بگیرید