شاخه سه فاز

جدول محصول شاخه سه فاز

نام محصول
کد محصول
مشخصات فنی
تعداد در جعبه
تعداد در پک
وزن پک
قیمت
300
2 P +E -16A / 220 / 250V
6
24
2/8
تماس بگیرید
315
2 P + E -32A / 220 / 250V
6
24
5/8
تماس بگیرید
305
3 P + E -16A / 380 / 415V
6
24
3/2
تماس بگیرید
320
3 P + E -32A / 380 / 415V
6
24
5/9
تماس بگیرید
730
3 P + E -63A / 380 / 415V
2
6
3/8
تماس بگیرید
745
3 P + E + N -125A / 380 / 415V
1
4
5/8
تماس بگیرید
310
3 P + E + N -16A / 380 / 415V
6
24
4/2
تماس بگیرید
710
3 P + E + N -16A / 380 / 415V
6
12
3/3
تماس بگیرید
425
3 P + E + N - 32A / 380 / 415V
6
24
5/8
تماس بگیرید
725
3 P + E + N - 32A / 380 / 415V
6
24
3/7
تماس بگیرید